Odpady z terenu Gminy Wołomin w 2017 r. przekazywane były do następujących instalacji,
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami m.in. do:
· Instalacja mechaniczno-biologiczna przetwarzania odpadów komunalnych MBP BYŚ

Wojciech Byśkiniewicz ul. Wólczyńska 249, Warszawa;
· Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. Sortownia zmieszanych odpadów

komunalnych oraz selektywnie zebranych ul. Łukasiewicza 4, Wołomin;
·
PN-WMS Sp. z o.o. Kompostownia Odpadów Zielonych ul. Międzylesie 1, Poświętne;
· Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o Kompostownia odpadów
Al. Niepodległości 253, Stare Lipiny;
· ŚWIECIE Recykling ul. Bydgoska 1 w Świeciu instalacja mechaniczna.