Odpady z terenu Gminy Wołomin w 2019 r. przekazywane były zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami m.in. do następujących instalacji:

• Instalacja  mechaniczno-biologiczna  przetwarzania  odpadów komunalnych –  MBP BYŚ Wojciech Byśkiniewicz ul. Wólczyńska 249, Warszawa;

• Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. Sortownia odpadów selektywnie zebranych ul.  Łukasiewicza  4,  Wołomin;
Kompostownia  odpadów  Al.  Niepodległości  253,  Stare  Lipiny;
Instalacja do składowania odpadów oraz instalacje do kompostowania odpadów biodegradowalnych Stare Lipiny;

• P.P.H.U. Lekaro Jolanta Zagórska; Instalacje do przetwarzania odpadów; ul. Wola Ducka 70A;

• ATF Sp. z o.o.; Instalacja do zagospodarowania odpadów;

• Bioelektra Group S.A; Instalacja mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów;