Odpady z terenu Gminy Wołomin w 2020 r. przekazywane były zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami m.in. do następujących instalacji:

<>

Kod odpadu

Ilość przekazanych odpadów ( Mg)

Nazwa i rodzaj i adres  zarządzającego instalacją

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji

5,3000

Kompostownia odpadów zielonych PN-WMS sp z.o.o

45,000

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. - Instalacja do kompostowania odpadów biodegradowalnych

3,2800

Instalacja do przetwarzania odpadów Ziemia Polska sp z.o.o

3035,9800

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. - Instalacja do kompostowania odpadów biodegradowalnych

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

139,5800

P U P Ekoskład Sp. z o.o. Instalacja MBP

2,0000

ITOK- Instalacja teric

19,3000

Instalacja komunalna Zakład utylizacji odpadów sp z.o.o

258,3600

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. - sortownia odpadów

7,6800

Instalacja komunalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych firmy BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz

196,5000

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. - Instalacja MBP

22,8000

CHEMEKO - SYSTEM Sp. z o.o. - Instalacja komunalna MBP w Rudnej Wielkiej

1041,8000

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o z siedzbibą w Siedlcach - instalacja MBP

3,12000

Instalacja MBP Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o

54,4157

BYŚ Wojciech Byśkiniewicz Instalacja do mechaniczno biologicznego przetwarzania

2,4300

Instalacja komunalna MBP w Rudnej Śląskiej

120,2520

Instalacja Mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Byś Wojciech Byśkiniewicz

178,2600

Instalacja mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ruszczynie FB Serwis Kamieńsk

23,0000

Instalacja komunalna Lekaro, w Woli Duckiej

9582,8000

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach - instalacja MBP

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

0,3510

Instalacja MBP Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. przy ul Sokołowskiej 2 w Suchożebrach

4,7100

Instalacja komunalna Zakład Utylizacji Odpadów sp z.o.o

16,5647

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Zakład zagospodarowania Odpadów w Ruszczynie FB Serwis Kamieńsk

95,8180

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach

4,1635

Byś Wojciech Byśkiniewicz Instalacja mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

962,3620

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach - instalacja MBP

14,0548

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. - sortownia odpadów