1. Bereda Adam

2. Górski Marek

3. Jugrew Dimitar - Zastępca Przewodniczacego Komisji

4. Lubiak Katarzyna

5. Milewski Michał

6. Pełszyk Joanna - Przewodnicząca Komisji

7. Plichta Wojciech - Zastępca Przewodniczacego Komisji

8. Wytrykus Krzysztof

9. Żelezik Andrzej