1. Jugrew Dimitar

2. Lubiak Katarzyna

3. Paziewski Zbigniew

4. Plichta Wojciech

5. Szewczyk Grzegorz

6. Wytrykus Krzysztof

7. Żelezik Andrzej -  Przewodniczący Komisji