1. Bereda Adam - Przewodniczący Komisji

2. Krawczyk Janusz

3. Milewski Michał - Zastępca Przewodniczącego Komisji

4. Plichta Wojciech

5. Tarapata Kazimierz

6. Więch Grażyna

7. Igor Sulich