W sprawie:
nadania nazwy ulicy w miejscowości Zagościniec - NADRZECZNA

Data uchwały:
2012-01-27

Numer uchwały:
XII-6/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego