W sprawie:
zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin

Data uchwały:
2012-01-27

Numer uchwały:
XII-7/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego