W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2012 -2032

Data uchwały:
2012-02-24

Numer uchwały:
XIII-12/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia