W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: Strefa usługowo - produkcyjna w rejonie ulic Geodetów i Łukasiewicza w Wołominie

Data uchwały:
2012-04-25

Numer uchwały:
XV-28/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia