W sprawie:
ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania

Data uchwały:
2012-04-25

Numer uchwały:
XV-35/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia