W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Wieś Lipinki w gminie Wołomin

Data uchwały:
2012-09-19

Numer uchwały:
XIX-83/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego