W sprawie:
nie wyrażenia zgody na odstapienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty

Data uchwały:
2012-11-28

Numer uchwały:
XXI-100/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia