W sprawie:
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpdami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Data uchwały:
2012-11-28

Numer uchwały:
XXI-117/2012

Podjęta przez:
Radę MIejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego