W sprawie:
ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których nie zrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Data uchwały:
2012-12-19

Numer uchwały:
XXII-121/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia