W sprawie:
uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. 1 Maja w Wołominie

Data uchwały:
2013-03-20

Numer uchwały:
XXV-36/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego