W sprawie:
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ossów

Data uchwały:
2013-11-20

Numer uchwały:
XXXIII-103/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia