W sprawie:
powierzenia Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o. wykonywania zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg

Data uchwały:
2013-11-20

Numer uchwały:
XXXIII-117/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia