1 Kazimierz Ciechanowicz Członek Komisji
2 Krzysztof Gawkowski Wiceprzewodniczący Komisji
3 Maciej Łoś Sekretarz Komisji
4 Janusz Krawczyk Przewodniczący Komisji
5 Ryszard Madziar Członek Komisji
6 Marcin Dutkiewicz Członek Komisji
7 Paweł Szczurowski Członek Komisji