W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Osiedla 1-go Maja II" położonego pomiędzy ulicami: 1-go Maja, Al. Niepodległości , północna granica rowu melioracyjnego do ulicy Lipiny B w Wołominie

Data uchwały:
2014-05-29

Numer uchwały:
XXXVIII-50/2014

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego