VI Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 4 marca 2015 roku

 

 

Porządek obrad: 

1. Wybór sekretarza obrad

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjecie uchwał w sprawie:

    (1) odwołania Skarbnika Gminy Wołomin;

    (2) powołania Skarbnika Gminy Wołomin;Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

/-/ Leszek Czarzasty