VIII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła sie w dniu 29 kwietnia 2015 roku

Porządek obrad:

 1. Wybór sekretarza obrad

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2015 roku

 4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.

 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie

 6. Informacja Burmistrza Wołomina o pracy między sesjami

 7. Interpelacje i zapytania radnych

 8. Podjecie uchwał w sprawie:

  (1) zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2015r. ;

  (2) rozpatrzenia skarg na dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Wołomin ( 7 uchwał );

  (3) tablicy pamiątkowej poświęconej generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu;

  (4) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym;

  (5) ustalenia wysokości diet radnych;

  (6) zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli;

  (7) nadania Statutu Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie;

  (8) powołania Wołomińskiej Rady Oświatowej;

  (9) pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego;

9. Informacje Przewodniczącego Rady

10. Sprawy bieżące.


 


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty