W sprawie:
pozpostawienia skargi bez rozpoznania

Data uchwały:
2015-04-29

Numer uchwały:
VIII-42/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia