1. Janusz Mirowski - Przewodniczący Rady Osiedla

2. Małgorzata Posmyk - Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla

3. Eugeniusz Dembiński

4. Leon  Mieszkowski

5. Jolanta Chojnacka

6. Anna Napłoszek

7. Jerzy Turek

8. Bogumiła Smulewicz

9. Bartosz Kunowski

10. Ewelina Lemiech - Mirowska

11. Anna Michałowska

12. Jarosław Boryszewski

13. Mariusz Bartkiewicz

14. Ewa Filaber

15. Kazimierz Książek