Przewodniczący Zarządu Osiedla :

Rafał Gwara

Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla :

Maria Wikieł

 

Członkowie Zarządu Osiedla :

Dariusz Mirowski

Karol Drewnowski

Marek Szulc