1. Andrzej Wesołowski - Przewodniczący Rady Osiedla

2. Teresa Wosińska - Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla

3. Krzysztof Drukarski

4. Waldemar Wilczak

5. Beata Kalata

6. Konrad Rudziński

7. Adam Zacheja

8. Teresa Borkowska

9. Cezary  Makowski

10. Tomasz Truszkowski

11. Adolf  Gawrysiak

12. Marta Gadomska

13. Elżbieta  Jabłońska

14. Marzanna Komorek

15. Grażyna Wesołowska