Przewodniczący Zarządu Osiedla :

Andrzej Wesołowski

Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla :

Teresa Wosińska

 

Członkowie Zarządu Osiedla :

Beata  Kalata

Krzysztof Drukarski

Konrad Rudziński