1. Irena Turek - Przewodnicząca Rady Osiedla

2. Wojciech Boński - Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla

3. Marianna Przystupa

4. Zbigniew Badetko

5. Roman  Niemyjski

6. Zdzisława Stanowska

7. Maria Góral

8. Marek Dmochowski

9. Bohdan Denysenko

10. Piotr Rukat

11. Jadwiga Wielądek

12. Piotr  Czarzasty

13. Leszek Czarzasty

14. Lidia Łobacz

15. Grzegorz Gromek