W sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy Wołomin

Data uchwały:
2015-05-28

Numer uchwały:
IX-59/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia