W sprawie:
pozostawienia skargi bez rozpoznania

Data uchwały:
2015-05-28

Numer uchwały:
IX-60/2015

Podjęta przez:
Radę MIejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia