W sprawie:
powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia komunalnego

Data uchwały:
2015-05-28

Numer uchwały:
IX-70/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia