W sprawie:
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wołomin

Data uchwały:
2015-05-28

Numer uchwały:
IX-72/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego