W sprawie:
powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydató na ławników do sądów powszechnych

Data uchwały:
2015-05-28

Numer uchwały:
IX-73/2015

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia