W sprawie:
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości

Data uchwały:
2015-06-25

Numer uchwały:
X-78/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia