W sprawie:
utworzenia w Gminie Wołomin odrebnego obwodu głosowania

Data uchwały:
2015-06-25

Numer uchwały:
X-82/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia