W sprawie:
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Data uchwały:
2015-09-17

Numer uchwały:
XI-89/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia