W sprawie:
ustanowienia pomników przyrody "Andrzej" i "Witold"

Data uchwały:
2015-09-17

Numer uchwały:
XI-90/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego