W sprawie:
zmiany programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Data uchwały:
2015-09-17

Numer uchwały:
XI-91/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia