W sprawie:
powierzenia Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Wołominie wykonywania zadań własnych Gminy Wołomin polegajacych na zagospodarowaniu odpadów komunalnych

Data uchwały:
2015-09-17

Numer uchwały:
XI-101/2015

Podjęta przez:
Radę MIejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia