W sprawie:
okreslenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie nalezności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Wołomin lub jej jednostkom podległym

Data uchwały:
2015-09-17

Numer uchwały:
XI-108/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego