W sprawie:
zmiany regulaminu parkingu działającego w systemie typu Parkuj i Jedź przy ul. Wąskiej w Wołominie

Data uchwały:
2015-09-17

Numer uchwały:
XI-113/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego