W sprawie:
ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Data uchwały:
2015-10-22

Numer uchwały:
XII-115/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia