W sprawie:
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wołominie

Data uchwały:
2015-10-22

Numer uchwały:
XII-116/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia