W sprawie:
nadania nazwy ulicy - LEŚNA

Data uchwały:
2015-10-22

Numer uchwały:
XII-120/2015

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego