W sprawie:
opłaty targowej

Data uchwały:
2015-11-26

Numer uchwały:
XIII-139/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia puvblikacji w Dzienniiku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.