W sprawie:
trybu udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania

Data uchwały:
2015-11-26

Numer uchwały:
XIII-141/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2016 roku. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.