W sprawie:
poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Data uchwały:
2015-11-26

Numer uchwały:
XIII-146/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego