W sprawie:
uznania się Rady Miejskiej w Wołominie za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i przekazania jej do rozpatrzenia zgodnie z własciwością

Data uchwały:
2015-11-26

Numer uchwały:
XIII-153/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia