W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXIV-152/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Wołominie

Data uchwały:
2015-11-26

Numer uchwały:
XIII-154/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego