W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy wołomin na lata 2016-2024

Data uchwały:
2015-12-17

Numer uchwały:
XIV-156/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia